Lezení na ledopádech

Zimní horolezecká činnost, tedy lezení na vodním ledu, je umožněno na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole a povoluje se na sezónu 2011/2012.

Lezení na ledopádech

 

Na skále na konci cesty Buď Fit v Labském dole (viz Mapový server) je možné provozovat lezení na vodním ledu. Jelikož se jedná o jedinou lokalitu a navíc v srdci národního parku, je tato aktivita omezena. Denní počet uživatelů je omezen na 16 osob z důvodu malé rozlohy ledopádu a zachování rozumného užívání lokality, která navíc zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav.

Ledopád není určen pro ty, co si lezení „s motykami“ chtějí jen vyzkoušet bez odborného dohledu. Ti, nechť využijí spíše umělých ledových stěn na krkonošských boudách a jiných objektech (Brádlerovy boudy: www.bradlerovy-boudy.cz, skála u hotelu Esprit ve Svatém Petru: www.hotel-esprit-spindleruv-mlyn.az-ubytovani.info, Luční bouda: www.lucnibouda.cz aj.).

Zimní horolezecká činnost se povoluje pouze na sezónu 2012/2013 a o jejím dalším povolení bude rozhodnuto po skončení průběhu této sezóny.
Podmínky z rozhodnutí Správy KRNAP č. 08678/2012, ze dne 7. 11. 2012 a registrační systém naleznete na stránkách ledopad.krnap.cz/

 

 

Lézt na ledopádech lze pouze po splnění těchto podmínek:

- Zarezervování si místa v rezervačním systému přes toto webové rozhraní, telefonicky přes informační středisko Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně nebo osobní návštěvou na informačním středisku.
- Vyzvednutí si papírového dokladu jako oprávnění k horolezecké činnosti pro daný den na informačním středisku Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně, který bude také sloužit pro prokázání se stráži přírody.